Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Comunicate de presă

Obligațiile persoanelor fizice sau juridice care desfășoară lucrări de construcții

postat pe 2017/11/11 – 16:38 0 comentarii

Conform Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 321 din 29 august 2017, prin care s-a aprobat Regulamentul privind respectarea condițiilor de protecție a mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul Iași, cap. II, alin. (1), titularul activității de construcții, persoană fizică/juridică, pe numele căruia a fost emisă autorizația de construire/desființare/demolare are următoarele obligații:
a) să întocmească și să depună la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia, Planul de Prevenire și Reducere a Poluării pe Șantier, elaborat potrivit Anexei nr. 1, pentru proiectele cu risc mediu și ridicat.
b) să respecte măsurile asumate prin Planul de Prevenire și Reducere a Poluării pe Șantier, pe durata desfășurării lucrărilor, pentru proiectele cu risc mediu și ridicat.
c) la închiderea șantierului să ia toate măsurile pentru sortarea și îndepărtarea deșeurilor de pe amplasament, pentru șantierele cu risc scăzut, mediu și ridicat.

În plus, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de construire nu trebuie să
depoziteze deşeurile provenite din lucrări de construcţii în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile menajere și nu trebuie să abandoneze şi să depoziteze deşeurile provenite din lucrări de construcţii și/sau desființări/demolări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.
De asemenea, în cazul deşeurilor provenite din lucrări de construcţii prin a căror manipulare se degajă praf, operatorul economic care efectuează transportul trebuie să ia toate măsurile necesare
pentru acoperire și umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie cât mai redusă, iar curăţarea sau spălarea eficientă a tuturor vehiculelor înainte de plecarea din şantier / sit este obligatorie.
În cazul în care nu sunt respectate prevederile HCLM Iași 321/2017, polițiștii locali vor aplica sancțiuni contravenționale cu valori cuprinse între 500 și 2500 de lei.