Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Comunicate de presă

Comunicat

postat pe 2016/11/24 – 10:25 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art.90 alin (5) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completata coroborate cu prevederile art. 148-149 alin.(1) – (5) din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Politia Locala Iasi anunta ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant, corespunzator functiei publice de executie de politist local, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Politie Locala 1 – Compartiment Planificare si Sinteza.
Functionarii publici interesati, sunt rugati sa depuna la Serviciul Management Resurse Umane, din Iasi, str. Bucium nr.30, etaj 1 camera 2, in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 12.12.2016 (inclusiv), orele 16.00 , urmatoarele documente:
1. Cerere de transfer
2. Curriculum vitae – tip EUROPASS
3. Copie a actului administrativ sau adeverinta, din care sa rezulte functia publica ocupata de candidat .

Condiţii specifice pentru ocupare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinte sociale : stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte militare, informatii si ordine publica, educatie si sport;
• condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• permis de conducere categoria B;
• apt psihologic port – armament.
In situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul si ora sustinerii acestuia, urmand a fi publicate la sediul institutiei si pe site-ul acesteia.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Management Resurse Umane, telefon 0232/231617.