Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

Comunicat – ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant, corespunzător funcției publice de execuție de polițist local, clasa I

postat pe 2017/04/24 – 13:03 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art.90 alin (5) din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici completată, coroborate cu prevederile art. 148-149 alin.(1) – (5) din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completată și modificată, Poliția Locală Iași anunță ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant, corespunzător funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior id (451535) – Serviciul Poliție Locală 6 – Compartiment Planificare și Sinteză.
În termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv până la data de 15.05.2017 (inclusiv), orele 16.00, funcționarii publici interesați sunt rugați să depună la sediul instituției, din Iași, str. Bucium nr.30, următoarele documente:
1. Cerere de transfer
2. Curriculum vitae – tip EUROPASS
3. Copie a actului administrativ sau adeverință, din care să rezulte funcția publică ocupată de candidat.

Condiţii specifice pentru ocupare a postului:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
• condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• să fi absolvit cursul de formare inițială a polițiștilor locali, conform art.18 din Legea nr.155/2010 r
• permis de conducere categoria B;
• apt psihologic port – armament.
În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer, se va organiza un interviu, data, locul și ora susținerii acestuia urmând a fi publicate la sediul instițutiei și pe site-ul acesteia.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Management Resurse umane, telefon 0232/231617 (interior 115).