Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

Comunicat

postat pe 2017/03/23 – 13:14 0 comentarii

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru Aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE ANULEAZA concursul de recrutare organizat în data 30.03.2017 – proba scrisa , în vederea ocuparii postului de personal contractual consilier I A, vacant – Compartiment Administrativ.

Procedura de organizare si desfasurare a concursului se va desfasura la o data ce va fi comunicata printr-un nou anunt ce va fi transmis prin aceleasi mijloace de informare, în conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 286/2011 (Monitorul Oficial al Romaniei, presa scrisa din judetul Iasi si https://www.politialocala-iasi.ro/).
Potrivit legii “Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date“.
În situatia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare exista documente a caror valabilitate a încetat, candidatii au posibilitatea de a le inlocui la data ce va fi comunicata.