Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Comunicate de presă

Comunicat

postat pe 2016/12/05 – 10:42 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, coroborate cu art. 46-71 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, completata si modificata, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de recrutare în vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Financiar – Contabilitate si de referent, clasa III, grad profesional superior – Biroul Proceduri-Juridic-Compartiment Evidenta Procese verbale.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– selectarea dosarelor de înscriere
– proba scrisă – 05.01.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr.30;
– proba de interviu – 10.01.2017, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

Condiţii de participare:
Pentru consilier, clasa I, grad profesional superior
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice – domeniile Finante – Contabilitate;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani – pentru gradul profesional superior;
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru referent, clasa III, grad profesional superior
 studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani – pentru gradul superior.
 să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul institutiei, pana la data de 27.12.2016, pana la orele 16.00.

Bibliografia este afişată la sediule Politiei Locale Iasi.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617 int. 127