Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Categoria

Legislaţie

HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. Hotararea 1332/2010

2017/05/20 – 11:33 |

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29 decembrie 2010
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin. (2) din Legea politiei locale nr. 155/2010, Guvernul Romaniei adopta prezenta …

Legea politiei locale. Legea 155/2010 actualizată

2017/05/19 – 11:13 |

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1.
(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea și liniștea …

Proiectele HCL

2017/05/06 – 11:10 |

PROIECTELE DE HOTĂRÂRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

Ordonanța de urgență nr. 97/2005 (republicată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

2017/05/03 – 09:56 |

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 97 din 14 iulie 2005 *** Republicată
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 
    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ …

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului

2017/05/03 – 09:43 |

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005
privind protecţia mediului
 
    Text în vigoare începând cu data de 6 aprilie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în …

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice

2017/05/03 – 08:46 |

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002  *** Republicată 
privind circulaţia pe drumurile publice
 
    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
 
    Text actualizat prin produsul informatic …

Ordonanța nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

2017/05/03 – 08:20 |

ORDONANŢA nr. 2/2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 
    Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza …

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

2017/05/02 – 08:11 |

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
    Text în vigoare începând cu data de 17 iulie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ …

Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic

2017/04/09 – 08:06 |

LEGEA nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 201 din 27 martie 2012
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează activităţile de picnic, …

Legea nr. 12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

2017/02/16 – 09:55 |

LEGE nr. 12 din 6 august 1990    *** Republicată
privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
EMITENT:  PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din 18 februarie 2014
    *) Republicată …

LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

2017/02/15 – 08:13 |

LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991  *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din  7 februarie 2014
 
    …

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

2017/02/03 – 10:45 |

LEGEA nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 
    Text în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2016
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ
 
    Text actualizat prin produsul informatic …

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

2017/01/21 – 09:59 |

LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 794 din 31 octombrie 2014
 
    Text în vigoare începând …

Legea poliţiei locale. Legea 155/2010

2012/10/25 – 18:43 |

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 14 iulie 2010

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat 2007

2012/10/25 – 18:41 |

Codul de conduită a funcţionarilor publici
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007

HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. Hotărârea 1332/2010

2012/10/25 – 18:36 |

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29 decembrie 2010

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Poliţiei Locale Iaşi, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi, începând cu 01.01.2011

2012/10/25 – 18:34 |

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 februarie 2011.