Comunicate de presă
Carieră
Legislaţie
Galerie foto
Utile
Home » Carieră

ANUNŢ – concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici

postat pe 2018/04/18 – 09:51 0 comentarii

În conformitate cu prevederile art. 63-65 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, completată şi modificată, coroborate cu prevederile art. 125 – 128 din H.G. nr.611/2008, completată şi modificată, Poliţia Locală Iaşi organizează concurs de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici. 

             Condiţii de desfăşurare a concursului:

    –  selectarea dosarelor de înscriere  

    –  proba scrisă – 22.05.2018, ora 09.00, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30;

    –  proba de interviu – într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Poliţiei Locale Iaşi din str. Bucium nr. 30.

                Condiţii de participare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul bine la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

 

           Formularele de înscriere la concurs se depun la secretariatul instituţiei, în perioada: 18.04.2018 – 07.05.2018 (inclusiv), ora 16,00(click aici pentru a descărca formularul de înscriere)

          Bibliografia este afişată la sediul Poliţiei Locale Iaşi.

         Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la telefon 0232/231617.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Grumeza Georgel

 Afişat pe https://www.politialocala-iasi.ro astăzi 18 aprilie 2018, ora 09,50